Puttyde (SSH) türkçe karakter ayarı

Kişisel olarak dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanmama konusunda hala tutucu bir tavra sahibim. Evet UTF-8 bu alanda büyük çözümler getirmiş durumda. Ama kullanılan farklı bir programın ayarı şusu busu derken biryerlerde sorun çıkmaya devam ediyor. Bu yüzden dosya ismi verirken türkçe karakter ve boşluk karakteri kullanmamaya devam ediyorum.

Peki başkası kullanmış ve senin erişmen gerekiyorsa? Windowstan putty ile erişirken ne yapacağız bu sorunu nasıl çözeceğiz?

Aslında oldukça basir. Önce putty ayarlarında translattion değerini 8859-9 yapmak gerekli.

01

Ardından putty’nin ayar mantığı biraz farklı olduğu için kullandığımız profili seçip kaydet (save) demek lazım.

02

dosya listelerken hala belli sorunlar yaşasakta ‘tab’ tuşu ile dosya tamamlama yoluna gittiğimizde dosya adını sorunsuz şekilde yazıp isim değişikliği yapmak mümkün.
dogru_ayar

not: lt benim kullandığım alias’lardan biri. ls -lth‘ın kısaltması.

Dosya isimlerinde boşluk kullanılmış ve bunları topluca silmek istersek alttaki komut oldukça faydalı.  Klasördeki xxx(jpg) uzantılı dosyaları tek seferde boşluksuz hale getirir.
rename “s/ *//g” *.jpg

örnek = ben bosluklu isimli dosyayim.jpg -> benboslukluisimlidosyayim.jpg

2 yorum

 1. Merhaba,

  bu putty tarafından değil bağlandığınız server tarafından gelen bir ayar.
  Dolayısı ile bağlandığınız serverda .bashrc dosyasını oynama yetkinizin olduğunu kabul ediyorum.
  kullandığınız kullanıcı ne ise onun kök dizinindeki .bashrc dosyasını açıp uygun değişikleri yapmalısınız.
  örneğin /home/kebikec/.bashrc gibi.

  burada pek çok değişiklik yapmak mümkün.
  PS1 değişkenleri ile kullanıcı adı server adına renk verebilirsiniz.
  klasorlerin ve dosya tiplerinin hangi renkte gelmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.
  bashte istediğiniz kisayollari atayabilirsiniz.
  .. daha bir çok şey.

  örnek
  export PS1="\[\033[38;5;226m\]\u\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;51m\]@\[$(tput bold)\]\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;205m\]\h\[$(tput sgr0)\]\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;15m\]:\[$(tput sgr0)\]\[\033[38;5;253m\][\[$(tput sg export LS_OPTIONS='--color=auto' eval "`dircolors`" alias rm='rm -i' alias cp='cp -i' alias mv='mv -i' alias guncelle="sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade" alias l='ls $LS_OPTIONS -lA' alias la='ls $LS_OPTIONS -la' alias lc='ls -ltcr' # degisim tarihine gore, en yeni en altta alias lk='ls -lSr' # boyuta gore alias ll="ls -lv --group-directories-first" # dizinler basta olarak alfanumerik dizilim alias lt='ls -ltr' # tarihe gore, en yeni en altta alias lu='ls -ltur' # erisim tarihine gore, en yeni en altta alias lx='ls -lXB' # uzantiya gore. alias df='df -h' alias du='du -c -h' alias mkdir='mkdir -p -v' alias nano='nano -w' LS_COLORS='di=1;94:fi=0:ln=31:pi=5:so=5:bd=5:cd=5:or=31:mi=0:ex=35:*.deb=96' export LS_COLORS

  kaydedip kullanicidan bir kez cikip tekrar girdiginizde aktif olduklarını göreceksiniz.
  github’da pek çok kullanıcı .dot dosyalarını paylaşır. bunları inceleyerek ilerlemeniz mümkün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir