Öncelikle alias nedir?
Sizin için hatırlaması yada yazması zor olan bir komutu bir takma ada bağlarsınız buna alias denir.
Sisteminizde tanımlı aliasları görmek için terminalde alias demek yeterlidir.
Şu anda kullanmakta olduğum Linux Mint’ta bu komutu verince

alias grep='grep --colour=auto'
alias ll='ls -al'
alias ls='ls --color=auto'

sonucunu alıyorum.

Okumaya devam et